Medeltida fynd i Skanör 2009

Kämpinge 2010-02-04

Information om medeltida fynd från Norra reveln i Skanör.
Även kallad Badreveln och Norra Hakenreveln.

Den revel som sträcker sig från hamnen i Skanör norrut mot Malmö har bildats sedan hamnen byggdes i slutet av 1800-talet. Reveln har förflyttat sig österut mot Skanör samtidigt som den relativt snabbt växer norrut mot Malmö.
Under de senaste åren har den varit sammanvuxen med Hovbacken, som var landningsplats under Skånemarknaden i Skanör-Falsterbo under medeltiden.

Vattnet norr om Skanör, mellan Östra och Västra Haken utanför Knösen och Norra reveln, grundas upp allt snabbare sedan Måkläppen blivit landfast.
Norr om hamnen uppstår dock en virvelström som gör att vattnet äter sig allt längre in i Hovbacken. Strömmarna kan vara starka. Allt vatten i Öresund byts ut på några dagar.

De kulturlager från marknadstiden, som finns under rotfilten från säven som vuxit i en lagun, ligger därför ibland blottade strax under dagens vattenyta. När kulturlagret friläggs eroderar det snabbt bort av de norrgående strömmarna och försvinner ut i Öresund.

Bilderna nedan visar medeltida föremål funna i och utanför strandkanten 5-700 meter norr om Skanörs hamn.

1 Flygbild Hovbacken FNF 1997.jpg
Flygbild FNF kalendern 1997. Röd markering, läge för det frilagda kulturlagret sommaren 2009. Grön markering, Hovbacken. Blå markering, borgruinen i Skanör. Den nuvarande strandlinjen går längre österut.

10 Benflojt med trablock.jpg
Benflöjt med bevarat block av trä

11Traforemal.jpg
Rengjorda föremål av trä. Endast en del är bevarade
12 Verktyg av tra.jpg
Redskap gjorda av trä
13 Storar och vrakbit.jpg
Störar som var nedslagna i kulturlagret och en vrakdel med nagel
14 Hasselnot, tand fr. idisslare, trapil.jpg
Hasselnöt, tand från idisslare och pil av trä
15 Marke i artull eller annat redskap.jpg
Skuret bomärke i årtull?, eller annat redskap
16 Borrade, pluggade andar fran artull.jpg
Samma verktyg som föregående. Notera hål alternativt naglar
17 Huvud av klubba gjord av ek.jpg
Huvud från klubba gjort av ek
18 Detalj fran bat.jpg
Detalj från båt?
19 Traskal med bomarke skuret i botten.jpg
Träskål med bomärke skuret i botten
2 Urval av fynd, Skanor.jpg
Urval av fynden från stranden
20 Blydagg med bomarke.jpg
Blydagg med bomärke.
21 Barkflote och lagg av ek.jpg
Barkflote och lagg av ek
22 Natsanken av flinta.JPG
Natsanken av flinta?
23 Runstav fotograferad pa tunnlagg.jpg
Runstav? fotograferad pa tunnlagg
24 Botten av flatad korg .jpg
Botten av flatad korg
25 Sakletare Paul Mattson med slaktingar.jpg
Sakletare Paul Mattson med slaktingar
26 Skosula, tross med lindning av lader.jpg
Skosula, tross med lindning av lader
27 Lader.jpg
Laderbit
28 Delar fran medeltida skor.jpg
Delar fran medeltida skor
29 Ladersula med trapliggar.jpg
Ladersula med trapliggar
3 Slaktavfall fran tamboskap.jpg
Slaktavfall fran tamboskap
30 Tygbit av okant material.jpg
Textil av okant material
31 Detalj fran bild 30.jpg
Detalj fran samma textil
32 Tyg gjort av djurhar (fore rengoring).jpg
Textil gjort av djurhar fore rengoring
33 Tyg gjort av djurhar (efter rengoring).jpg
Textil gjort av djurhar efter rengoring
34 Rund, flat sten for strykning.jpg
Rund, flat sten for strykning?
35 Tagvirke. Underst tva knopar.jpg
Tagvirke. Notera knoparna
36 Drev av djurhar.jpg
Drev av djurhar.
37 Tross av vaxtfiber,grodd fran fro.jpg
Tross av vaxtfiber
38 Medeltida vrak 2006 oster om reveln.jpg
Medeltida vrak (uppmätt och dokumenterat 2005) som vid högvatten 2006 förflyttats till det uppgrundade området oster om reveln
39 Medeltida vrak 2008 forflyttat till strandlinjen.jpg
Samma vrak, 2008, forflyttat till strandlinjen ca 250 m längre söderut
4 Huggmarken.jpg
Huggmarken. från slakt
40 Vrak med naglade bord.jpg
Vrak med naglade bord som strandat tidigare. Frilagda vrak runt Falsterbohalvön flyttar vanligtvis successivt norrut för att slutligen försvinna ut i Öresund.
41 Strandletare  Ole Wilhelmsson, Ingemar Johansson, Calluna.jpg
Strandletare Ole Wilhelmsson, Ingemar Johansson inspekterar en del av de utställda föremålen
42 Slipstenar, jmfr storleken med larbenet.jpg
Importerade slipstenar, jmfr storleken med larben från människa
43 Parla av trakol.jpg
Facettslipad pärla tillverkad av svart träkol
44 Fingeravtryck i keramik.jpg
Fingeravtryck i medeltida keramik
45 Skarva, Skanor.jpg
Skärva föreställande ansikte. Ett av 100-tals fynd av trasiga medeltida keramikskärvor från stranden.
46 Yxa jagarstenaldern, halv holkyxa av barnsten.jpg
Yxa jagarstenaldern, halv holkyxa av barnsten. Båda lösfynd från samma plats.
5 Larben, manniska.jpg
En av sju funna benbitar från människa
6 Betar, tamsvin.jpg
Betar från tamsvin

9 Hjorthornstagg.jpg

Fiskeredskap gjort av tagg från hjorthorn.
Många liknande har hittats.
8 Tonfiskkotor.jpg
Tonfiskkotor

Fynden finns på bärnstensmuseet i Kämpinge.
Utöver de fotograferade föremålen finns kilovis med keramik, slaktavfall, och rostiga järnföremål.

Sand som driver hit från Skånes sydkust österifrån bygger ständigt på Falsterbohalvön som växer västerut. Innanför de nya revlarna som bildar laguner som efterhand grundas upp, som exempelvis vid Flommen och den nya lagunen väster om Falsterbo fyr.
Måkläppens sydligaste del påverkas idag av de strömmar, som sedan ön blev landfast måste runda näsets sydspets. Dess yttersta del förflyttas sakta österut mot Trelleborg och norrut mot Skanör. I den eroderande sanden och moränen kommer verktyg av flinta från jägarstenåldern fram.

Foto: Leif Brost ©
Bärnstensmuseet