Bärnsten är miljoner år gammal stelnad kåda som kan innehålla perfekt bevarade inneslutna växtdelar och småkryp. De insekter och spindlar som levde i subtropiska urskogar fastnade ibland i kådan och kan idag beskådas som i ett fönster till det förflutna.

Här visas några ”frusna historier” som bevarats i årmiljoner. Kopulerande par som fastnat i kådan, spindlar och rovflugor med byte. Hälften av skogens småkryp lever på varandra så en insekt som fastnat i den klibbiga kådan kan uppfattas som ett lätt byte för spindlar och rovinsekter. Snart sitter de båda fast och bäddas in i kådflödet.

Inneslutningarna som här är fotograferade och förtydligade med teckningar, har varit på vandringsutställningar i USA, Japan och Korea under sju år. Över 5 miljoner besökare beräknasha sett utställningarna. Våra bärnstensinneslutningar visades tillsammans med dinosauriemodellerna från filmen Jurasic Park-Lost World.

För att ni ska kunna se orginalens storlek finns bärnstenarna även fotograferade mellan pekfinger och tumme.

Insekterna från tertiärtidens skogar skiljer sig inte så mycket från dagens. Deras utveckling började för 300-400 miljoner år sedan och för 40 miljoner år var de ungefär som idag.

Inneslutningar av flora och fauna finns bevarade i över 200 olika slags bärnsten i hela världen. De äldsta som studerats av vetenskapsmän är bortåt 250 miljoner år gamla.

De livskraftiga insekterna dominerar på jorden både när det gäller antal och artrikedom. Det finns ungefär 200 miljoner insekter per människa. Vi är nykomlingar på jorden som bara funnits i ungefär en miljon år.

 

Börja

Teckningarna gjorda av: Jakob Sunesen and Bente Vita Pedersen

Fotograferat av: Leif BrostCopyright ©Leif Brost, 2008. All rights reserved.