Sorgmygga

Denna lilla sorgmygga förlorar sina ägg när hon bäddas in i en gyllene grav av kåda.

Nästa bild


 

Frusna historier


Copyright ©Leif Brost, 2001. All rights reserved.