Termiter

Soldat och arbetare


 

Termiterna är bland de äldsta av de sociala insekterna. I miljoner år har de levt i komplicerade samhällssystem. Denna termitsoldat, som har till uppgift att genom sin snabel spruta gift på inkräktare, kan inte äta själv. Här matas han av en arbetare.

Nästa bild


 

Frusna historier


Copyright ©Leif Brost, 2001. All rights reserved.