Pälshår från däggdjur

Pälshår från däggdjur som levde under tertiärtiden är sällsynta i bärnsten

Nästa bild


 

Frusna historier


Copyright ©Leif Brost, 2001. All rights reserved.