Mygga

Honmyggor suger blod för att kunna utveckla sina ägg.
I filmen Jurassic Park användes DNA från dinosaurieblod hämtat från parasiter i bärnsten för att klona fram små dinosaurieungar. Dinosaurierna var utdöda när Östersjöbärnstenen bildades, men det finns bärnsten som är lika gammal som dinosaurierna.

Nästa bild


 

Frusna historier


Copyright ©Leif Brost, 2001. All rights reserved.